INTERMODALITATEA

Gure eguneroko joan-etorrietan bizikleta erabiltzera animatzeko modu bat beste garraio mota batzuekin bere intermodalitatea erraztea da.

Garraio publikoarekin (autobusa, trena…) komunean bizikletaren erabilera sustatzen dituzten ekintzak aurrera eramanen ditu EDERBIDEAk. Adibidez, txirrindulariek bizikleten ibilbi- de, ordutegi eta alokairu zerbitzuko informazio hobea izanen dute, besteak beste.

Ardatz honetako ekintza nagusietako bat aurretik aipatutako modulua da, Transfermuga proiektuko ibilbide kalkulatzailean bizikleten joan-etorriei eskainita.